Grundlagen och Lissabon

Ändrar riksdagen grundlag, måste två likalydande beslut fattas med riksdagsval avhållet emellan. (RF 8:15)
Riksdagen har inte rätt att delegera sin lagstiftande uppgift, att göra så skulle först kräva en förändring av grundlagen enligt ovan.
För beslut i frågor kring EU skall Regereingsformens 10 Kap §5 (se särskilt st 1)följas.

Och i går kväll röstades Lissabon fördraget igenom.

Det kan inte sägas att det absolut strider mot grundlagen att agera som riksdagen gjort, men det är troligt. Hade vi haft en konstitutionsdomsol så är det alltså mycket möjligt att riksdagen fällts, vilket i alla fall de ledamöter som förordar en dylik domstol borde haft i åtanke och valt the high-road.. Sen är det ju humor att det är just motståndarna till domstolen som gång efter annan kämpar mot sådant som domstolen kunde skydda oss från. Och vise versa.

Vilket mandat har de borgerliga partierna skaffat sig före valet för detta statsmässigt omfattande beslut?

Röstprotokoll från gårdagskvällen visar att inte en kotte från av de borgerliga ledamöterna stod upp ensam för grundlagen och medborgarna (Sven Bergström, C), men de som gått till val på en liberal profil var till stor del borta. Som vanligt dristar jag mig till att säga.

För varje beslut av detta slag blir jag mållös över den okunnighet som riksdagen rymmer, men också den arrogans inför sin egen felbarhet. Anledningen till att man inför spärr-regler och särskilda förfaranden är ju inte enbart att stoppa onda utan också att hindra misstag. Insikten om detta tycks vara liten.

Om riksdagen inte bryr sig om det mandat det tillsats på, när det kommer till att värna medborgarnas rättigheter – men säljer ut grundlagsutredningen, man stiftar lagar som som i en instabil demokratisk situation kan innebära katastrof och som i en stabil demokratisk situation ”bara” innebär obehagliga kränkningar av medborgarnas privata integritet och nu överlåter man makt på EU som riksdagen fått av medborgarna på villkor av att den inte överlåts med mindre än att medborgarna först godkänner det i allmänna val.

Kan vi inte bara befria riksdagen från grundlagen? Den gör ju bara att det tar längre tid för dem att få som de vill. Det kanske rent av är kränkande att inte lita på dessa främlingar så mycket att de får ett carte blanche av oss?

Kanske vet många av dem inte vad de gör, men tänk å andra sidan på hur många arbetsplatser ute i Sverige som genom riksdagen fått ett bättre klimat än vad de annars skulle haft. 349 stycken närapå.

Vad finns det för vits med att rösta när systemet fungerar så här?

I Göteborgsposten igår argumenterade några borgerliga riskdagsledamöter för att behandla frågan som ett grundlagsärende.

Staffan Danielsson konstaterar att inga massor stod utanför riksdagen – nej skall vi stå utanför riksdagen varje gång någonting lagstridigt eller medborgarkontrollerande beslut fattades så skulle vi ju få slå upp tältläger.
Scaber Nestor

Erik Herbertsson om de borgerligas svek mot grundlagen.

Mattias Svensson om när demokratin dog en smula och HAX om det samma.
Attila

Intressant.se
Bloggar.se , , , , ,

Lämna en kommentar

MediaCreeper Creeper