IPRED

Jakob Heidbrink skriver lungnt och sakligt om IPREDs juridiska förtecken och det är ett skönt avbrott till den ganska hetsiga debatten.

Skall vi få folk ombord, så är det viktigt att argumentationen inte håller kvaliteten av en amerikansk B-skräckfilm.

Problemen är några stycken

  1. Utan att ha en tvist i domstol (vare sig civilrättslig – mellan enskilda eller vid brottmål – samhället representerad av åklagare mot enskild) så får IFPI m.fl. tillgång till statens tvångsapparat som idag används vid brottmål. Det är tänkt att IFPI får ut mer information än man idag funnit det rimligt att låta polisen få tillgång till under brottsutredning och med lägre beviskrav.
  2. Så vitt jag vet så är det bara polisen/åklagaren som kan begära ut material för bevisning innan en rättslig tvist är för handen idag. Är det ett brottmål, så bör det rimligen vara åklagaren/polisen som bygger målet, inte brottsoffret; är den civilrättslig så bör den typen av tillgång till statens maktapparat vänta tills man har ett mål att driva.
  3. Allas likhet inför lagen. I dag är en andel av fildelningen, den som omfattar upphovsrättsskyddat material, brottslig. Detta är lagstadgat redan idag, precis som straffskalan är fastställt. Vad denna nya lag vill göra är att ge en viss del av näringslivet större och annan rätt än resten av samhället. Så fungerar inte ett rättssamhälle. Anser man att dagens immaterialrättsliga lagstiftning är moraliskt försvarbar, men att staten står maktlös eller inte är tillräckligt stark i rättsskipningen, så får man se över det. Inte skapa speciallagar för vissa bolagsgrupper.
  4. IP-nummer och bevisning. För den som inget om datorer och internet kan, så kan IP-nummer jämföras med ditt hemtelefonnummer. Att det är du som står på abonnemanget innebär inte att det bara är du som talar i telefonen. IP-nummer har ytterligare en komplicerande faktor. Föreställ dig att bärbara telefoner var så konstruerade att alla bärbara fungerar till alla basstationer (basstation = laddaren som kopplas till telefonjacket och därmed gör att du ringer från just ditt nummer). Det innebär att bara jag har en bärbar telefon, så kan jag ställa mig utanför ditt hem, hos grannen, eller om jag är inbjuden sätta mig i din soffa och via ditt telefonnummer ägna mig åt brottslig verksamhet. Ip-nummer är alltså inte en hållbar bevisning.
  5. Vilka IP-nummer? Mary Jensen ställer avslutningsvis en mycket relevant fråga. Hur skall IFPI et consortes veta vilka IP-nummer de skall begära ut namnen för (givet att de inte får begära ut motsvarande alla telefonnummer med riktnummer 0411)? Internetleverantören kan se att vissa IP-nummer är förbundna med mycket trafik. Det kan i mitt fall bero på att jag har en blogg på en server hemma och den har en hel del besökare. Men det kan också bero på att jag tankar hem en hel del rapporter helt lagligt från både Timbro och andra ställen. Om vi återgår till telefonanalogin, ditt telefonbolag kan se att du ringer mycket, men inte vad som sägs under samtalen, men hur skall A veta att några personer ute i landet inte bara ringer mycket utan kommunicerar om olagligheter på sin telefon?

Intressant
Bloggar.se , , , , , ,

Lämna en kommentar

MediaCreeper Creeper