Obama utropad vinnare

SvD samlar rubriker
Jag gjorde rätt som sov… för jag fick inte som jag ville.
Dels är det intressant att fundera över vad som ledde fram till morgonens valresultat, dels vad som blir resultatet.
Youtube: Obama utan prompter Det finns tre saker som jag tror talat för Obama, hans retorik, hans färg och George W Busch. Så länge telepromptern är på så är Obama en skicklig retoriker, men vi vet också att när han saknar manus, så blir det inte mycket kvar.
Youtube: Yes we can
Obamas segertal
Delvis hänger hans färg och hans retorik samman, han har predikat förändring i ett land som har gamla anor av rasdiskriminering. Människor vill tveklöst se en förändring. Frågan är om han står för den. Jag hörde nämnas att 95% av de svarta röstade på Obama (jag är osäker över om jag missade information som att det gällde ett visst område).

Hans retorik har varit mycket skicklig och i vissa avseenden haft en smått religiös prägel. Men har därvidlag skiljt sig från GWB genom att där GWB blandar religionen i politiken så har Obama haft religionen i uttryckssättet.

Avslutningsvis så är George W Busch jäkligt impopulär, utan övriga paralleller så tror jag att Busch varit för den republikanska kampanjen vad Göran Persson var för den socialdemokratiska 2006.

Youtube: McCain
McCains segertal
Vad har talat emot McCain? Hans ålder, hans skillsmässa, att han inte är en integrerad del av det republikanska partiet, att han är en för integrerad del av det republikanska partiet, hans kampanjmetod.

Han är gammal och oavsett vad man tycker om erfarenhet så ökar med det risken att han inte sitter mandatperioden ut. Palin är en cool uppenbarelse, men åsiktsmässigt så står hon en bit ifrån vad McCain stått för och en bit i från många amerikaner misstänker jag.

Det han stod för från början, en fri röst som gick sin egen väg i relation till partiorganisationerna, hade nog kunnat leda till fler röster, men å andra sidan hade det sannolikt försvagat hans kampanjorganisation som ju trots allt finns inom det republikanska partiet.

McCain har inte lyckats med sin kampanj. Ser man till Youtube så är mängden träffar och hyllningsinslag överväldigande till Obamas fördel.

Brev till Gudmundsson Vad blir då resultatet?
Det finns de som tror att en del av Obamas retorik enbart var retorik för att blidka Demokraternas vänsterfalang och att delarna om att omförhandla USAs handelsavtal skulle vara del av det. Hur ser det ut med Irak? Gudmundsson fick angående det och halal-tv ett brev som är värt att läsas. En av de få saker som är klara med Obama är att vi inte riktigt vet och att han har ofantliga förhoppnignar och förväntningar på sina axlar. Långt större än vad en amerikansk president har praktisk möjlighet att realisera.

Å andra sidan kan till viss del samma sak sägas om McCain som ju gått från att stå för sig själv till att närma sig det republikanska partiet.

Skrivet om valet.
Den som lever får se vad framtiden bär med sig.

Det har under natt och morgon kommit en del kommentarer om valet och resultatet. Några av dem är:

Intressant.se
Bloggar.se , , , , ,

MediaCreeper Creeper