Moderaterna o invandringen

På dagens DN-debatt gör moderaterna ett utspel om flyktingpolitiken av partiets grupp mot utanförskap och segregation. I många delar har de helt rätt, men mitt problem är att de angriper från fel håll. Har det kommit en opinionsundersökning som visat att Sverigedemokraterna fått vind i seglen, eller vad är bakgrunden?

Vad föreslår man då?
I Sverige skall svensk lag gälla och följas, detta innebär att människor som skaffat sig medborgarskap på olaglig väg skall förlora det, att det skall bli svårare för människor som fått sin asylansökan avslagen att stanna i Sverige och att utländska medborgare som dömts för grova brott skall utvisas i större utsträckning.

Ok, det är ju i stora drag bra, men och det är ett stort men. Det innebär också att Migrationsverket måste få regler, eller tolka befintliga regler, på ett sådant sätt att människor inte utvisas till situationer som innebär direkt fara för dem. Jag syftar på flickor som utvisas tillsammans med fäder som de haft skyddad identitet på grund av, eftersom just fadern misshandlade. Det måste också innebära att familjer som levt här så länge utan besked att de hunnit föda barn i Sverige som börjat skolan här innan deras ansökan avslås.

Dessutom vill vi slopa invandrares rätt att fritt välja bostadsort, och tillräckliga kunskaper i svenska måste bli obligatoriskt. Det skriver migrationsminister Tobias Billström tillsammans med Ulf Kristersson, socialborgarråd i Stockholm och ordförande i Moderata samlingspartiets arbetsgrupp mot utanförskap och segregation, samt riksdagsledamoten Elisabeth Svantesson.

Att svenska språket skall vara obligatoriskt för svenskt medlemskap är ju en sund idé och artikelförfattarna konstaterar också att nästan 1/3 av SFI eleverna avbröt sin utbildning utan ett enda betyg 2007. Men vad man i sammanhanget bör nämna är att SFI har ett så skamfilat rykte som någon annan utbildning jag känner till. Analfabeter sida vid sida med akademiker. Många lämnar utbildningen, inte därför att man inte vill lära sig svenska, utan för att utbildningen är kränkande. Vad gäller bostadsregleringen så förstår jag inte hur man skall klassificera vilka städer som medger uppehållsbidrag och inte. Skall man då utgå från den invandrades utbildning i relation till den lokala arbetsmarknaden, eller skall man vara mer generell än så?

I OECD:s statistik ligger Sverige sist i tabellen över jämförbara länders förmåga att sätta utomeuropeiska invandrare i arbete. I 105 svenska stadsdelar är förvärvsfrekvensen lägre än 50 procent. I delar av Skåne, Göteborg och i Mälardalen jobbar färre än var tredje. I Bergsjön och Angered i Göteborg har nära sex av tio socialbidrag. Sverige slösar bort talang och ambition.

Borde detta inte i rimlighetens namn också att det innebär indraget socialbidrag även för svenskar som flyttar till dessa områden/städer? Självklart kan man ställa större krav  i vissa avseenden på människor som inte är medborgare, men principen är den samma. Och vilka slutsatser drar man vad gäller arbetsmarknadspolitiken? Sedan Alliansen tillträdde har det varit väldigt tyst kring t.ex. LAS trost att man vet att det är en tungt vägande orsak till att människor inte kommer in på arbetsmarknaden, oavsett om vi talar om ungdomar eller invandrade.

För Sverige, som är ett av världens mest individualiserade och sekulariserade länder, innebär invandringen ofta möten med en traditionell kultur väldigt olik vår egen.

Fine.

Men även i Sverige finns tydliga gemensamma värderingar, varav en del är kodifierade till gällande lag. De handlar bland annat om individuella rättigheter och skyldigheter som gäller vare sig man gillar dem eller inte, som står över tycke och smak, familj, släkt, grupp eller klan.

Här börjar det bli spännande av flera skäl. För det första så vet jag inte värderingar som avses och även om de finns, så är jag mycket tveksam till att de bör definieras i sådan här sammanhang. Pratar vi om tvång att gå på dagis, fika klockan 15, eller att döttrar får dejta fritt?

För det andra: talar vi om det traditionen om det fria svenska folket som värnar sin yttrandefrihet och som inte låter sig kuvas av kungar och annan statlig makt kodifierat i integritetskränkande lag på lag? Då tycker jag att FRA-kramande, IPRED-förespråkande integritetsdödande moderater skall [HÄR VILL JAG VARNA KÄNSLIGA LÄSARE FÖR OSCENSUREADE MEN UPPRIKTIGA KÄNSLOYTTRINGAR SOM KAN VERKA STÖTANDE] hålla djävligt käft! Så djävla tyst att en synål skramlar som tretton soptunnor i jämförelse.

I Sverige gäller svensk lag. Däremot har vi gravt försummat uppgiften att snabbt, effektivt och respektfullt tradera svenska grundläggande spelregler till människor som flyttar hit.

I Sverige har vi trivialiserat det svåra, i stället för att erkänna att med allt det lockande och mänskliga följer problem som ett bra invandrarland måste våga se i vitögat.

Det är helt rätt. Men än så länge ingen lösning på problemet angivet.

Vi kommer antagligen anklagas för respektlöshet och nationalism av dem som föredrar bidrag och välmenande fraser framför tydlighet om rättigheter och skyldigheter. Vi får ta det.

Kanske inte bara av dem som föredrar välmenande fraser. Jag tycker att många ansatser i förslaget är bra. Mitt problem är att moderaterna inte har mitt förtroende när det kommer till att bedöma problem och att hantera frågor förknippade med integritet och respekt. Jag har hört vad som hände på partigruppssammanträdena före FRA-lagens antagande. Jag har hört hur partiledningen bemött sina förtroendevalda. Nu pratar vi om riktigt utsatta grupper. Inte välbetalda politiker, som lätt skaffar sin försörjning på annat håll.

Att styra upp integrationspolitiken är en vällovlig verksamhet. Det behöver vara rimliga och tydliga regler. Men jag tror att svenska politiker skulle behöva grundligt granska de egna myndigheterna och reglerna och inte vara rädd för att vidta de åtgärder som gör det lättare för utsatta människor att komma in i samhället. Oavsett vilka de är. Det är dock på intet sätt en motsättning till att även ställa större krav på såväl invandrade som svenska medborgare.

Läs också: Peter J Olsson, Magnus Andersson, Johan Ingerö och Jakob Heidbrink (som diskuterar de juridiska spörsmålen)

Intressant.se
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

4 Comments

  1. Tobias 17/2 2009 Reply
  2. Peter S-W 17/2 2009 Reply
  3. Dexion 17/2 2009 Reply
  4. Dexion 18/2 2009 Reply

Lämna en kommentar

MediaCreeper Creeper