Piratpartiet framlänges och baklänges

Så börjar det i mitt tycke att bli dags att påbörja utvärderandet av årets valrörelse och Piratpartiets insats. Dammet har lagt sig, människor har återknutit kontakten med förbisedda familjer och vänner, affischerna är nedplockade från stan, känslorna börjar lägga sig och tankarna ordna sig. Jag tror att vi snubblade på ett antal saker:

 • Pirater och Peter Pan-syndromet
 • Navelskådande och organisatoriskt legobygge
 • Riksdagsgruppen, och frågan om förtroende

Piratpartiet och Peter Pan

För de flesta har inte pirat en romantisk association. Det är inte historiens frihetskämpar man tänker på, utan rövare och banditer. I bästa fall en hickande Johnny Depp från Pirates of the Carribean. (Varför satsade inte Johnny på den kopplingen i valkampanjen?).

När vuxna människor går runt på torra land och titulerar sig pirat och säger aaayyyh och i övrigt faller in i rollen, så är det kanske mer the Lost Boys från Peter Pan som kommer upp i associationsbanken. Nu slogs ju the Lost Boys MOT piraterna, men de blev aldrig vuxna, vilket nog är en utbredd uppfattning även om piraterna som grupp (det är ju som bekant alltid en annan sak med dem man själv känner).

Det är vare sig banditer eller människor som vägrar att bli vuxna som man väljer som representant för att stifta lagar under 4 år. Hur roliga och trevliga de än är. Utanför de interna kretsarna är det många som inte ens vill associeras med pirat-begreppet oavsett hur mycket de delar värderingarna.

För det stora flertalet är vi trots allt ännu okända. När jag knallat runt med min stora ”Jag röstar Pirat”-knapp är det allt för många som frågat vad det är. När jag pratar med politiskt ointresserade kompisar har de ingen aning om vad vi står för, hur vår logga ser ut eller vad partiledaren heter. De som känner till oss gör associationen gratis musik och fildelning för vi heter Piratpartiet och pratar Piratebay.

De som har lite mer koll konstaterar krasst – med rätta – att med det namn vi har kommer vi aldrig komma bort från den stämpeln. Anna säger i intervju med SvD vad jag uppfattar att många i rörelsen känner: ”Jag vill inte byta namn på partiet. Många identifierar sig med just det där: Vi är pirater!” Ja, det är vi, och därmed blir vi inte tagna på allvar utanför våra egna kretsar. Identitetsbyggande är viktigt, men partinamnet är ändå vår främsta och viktigaste symbol utåt. Det namn vi har nu duger inte.

Navelpillande och legobygge

Babels torn
Babels torn efter Guds straff i form av språkförbistring och oförmåga att kommunicera

Det har förts oändliga diskussioner om de perfekta stadgarna, om en organisation skall vara demokratisk grundad i medlemmarna och om dessa skall få skapa egna lokalföreningar, eller om organisationen skall ha raka och obrutna ansvarsled som i det militära där makt och direktiv kommer uppifrån (fast med årsmöte istället för yrkesbas och/eller allmän värnplikt).

Det har pratats, diskuterats, grälats, hoppats av, men framför allt så har det gått åt eoner av tid och energi till internpolitik därför att Piratpartiet varit mer sin organisation och vissa karaktärspersoner, än frågorna som är av vikt för vårt samhälle.

Tiden borde ha lagts på att lokalisera integritets- och demokratiproblemen och formulera politiken på ett sätt som synliggör problemen för gemene man. I den mån internstrukturen skulle vara i fokus borde det handlat om frågor som får saker att hända, inte om nationsbyggande.

Våra ”sjökort”, d.v.s. valprogrammet, var ett haveri1. Partiet har inte strukturer för människor att luta sig mot, så när någon som inte är van vid att samla och leda grupper sätts med ansvaret så skall elden uppfinnas och hjulet byggas.

I vissa frågor är svärmen lätt att engagera medan den i andra situationer är helt hopplös. Att det är svårt att engagera människor kopplar jag till att eftersom svärmen alltid har sista ordet, har för ofta såväl tid som kompetens lagts ned, för att sedan rensas bort av flertalet som inte kan men som vill vara med och bestämma.

Sjökorten blev inte gjorda, skrevs samman i panik av en liten grupp och höll en penibel nivå, såväl vad gällde tankedjup som struktur. Ut for sjökorten, bemöttes med hånflabb och togs in igen för en vända till i samma karusell.

Vi hyllar svärmen och i många avseenden med rätta, men det var dags för ett tag sedan att börja värdera även kompetens. ”Alla kan tralla” kommer att bli en del av vår död. Lika lite som vi sätter en erkänd skribent att hacka kod, lika lite borde vi sätta en kodare till att skriva text.

Det finns saker som blir bättre ju fler man är och saker där allas medverkan resulterar i en produkt som berör och engagerar ingen. Istället för att vara skickliga kommunikatörer har vi, som de där skrämmande dåliga bordsdamerna/herrarna som släpps ut i det sociala allt för sällan för att riktigt kunnat hejda sig, pratat om det som intresserar oss, det vi kan. Hela tiden.

Vi tycker att det är jättefestligt med Piratebay och fildelning (och så är det en symbolfråga) så det pratar vi om, Wikileaks är hel-hypat så det pratar vi om. Men den där lilla detaljen att huvudpoängen med TPB är rätten att utan statens förbud eller inblandning byta information med varandra samt att teknikneutralitet är viktigt försvinner, precis som det där torra men ack så viktiga att Wikileaks inte handlade om att VI fick ha hand om några av deras servrar, utan om svensk pressfrihetslagstiftning och hur den är funtad och hur den, trots att den är bra, lämnar stora hål eftersom den inte är teknikneutral eller anpassad för det det samhälle vi lever i idag.

Ipred och FRA är viktiga, men bortsett från att frågorna ger oss skäl att tala om internet och hur internet fungerar, kablar, servrar och IP och hur lite de andra partierna förstår av det – handlar de inte framförallt om demokratiska värderingar?

I relation till gemene väljare, vem tror att de oroar sig för att avlyssnas av staten? Däremot oroar de sig över att inte kunna överklaga sina beslut från Försäkringskassan, över att farmor och farfar som delat hela livet inte får dela vardagen i livets slut genom att bo tillsammans på äldreboendet. De oroar sig för att ex-sambon med besöksförbud skall få tag i någon av all den information som finns lagrad om dem på grund av alla digitala fotspår vi lämnar. Kanske jobbar sambon på det där kommunala bostadsbolaget, det som man själv eller någon nära bor hos och som har digitala lås installerade och som i sina register kan se vem som går ut och in hela tiden genom alla dörrar (eller där man i alla fall inte vet vad som loggas och hur länge). Men det roade inte OSS. Me, myself and I. Vi måste bli extroverta, istället för introverta när vi formulerar vår politik. Vill vi bara sysselsätta folk är det som digital ungdomsgård vi bör definiera oss.

Riksdagsgruppen, frågan om förtroende

Vårt främsta flaggskepp, riskdagsgruppen, har vare sig varit flaggat eller flutit. Direktdemokrati är en vacker tanke, men med tanke på att ett partis enda riktiga styrningsmedel över en invald riksdagspolitiker är selektionen av densamma borde nog mer eftertanke ägnats valet av våra representanter. Väl på plats är personen nämligen fri att agera mer eller mindre efter egen skalle.

Nå, nu har väl inte den överdrivna självständigheten varit det överhängande problemet, utan bristen på engagemang och ledning. Gruppen har haft en sammankallande, men inte en formell ledning med ansvar för och inflytande över inriktning och planering. Det är ett fåtal av kandidaterna som bedrivit en fullgod kampanj.

De riksdagsgruppsmöten jag medverkat vid (sammanträdena per telefon) har karaktäriserats av människor som kommer sent och dyker upp med ett ”oj” och lite kamratliga hälsningar, människor som sitter och äter (skramlande bestick och frånvarande hummanden), eller befinner sig på sådan plats att de inte kan följa möteshandlingarna (som förstås är digitala). Diskussionerna har inte sällan handlat om att berätta vad man gjort, istället för att planera vad man skall göra, metadiskussioner om man verkligen behöver ha så frekventa sammanträden, och det har dessutom varit ett inte oaktat antal kandidater som över huvudtaget inte medverkade.

Så vitt jag förstått har inte partiledningen medverkat i någon större omfattning av tidsbrist – vilket dock inte var fallet just då riksdagsgruppen sammankallades för att diskutera förtroendeläget runt partiledaren efter barnporrvurpan. Just när man själv skall diskuteras tyder det på god integritet att låta människor diskutera i fred. Diskussionen blev i enlighet med upplägget – krystad och osäker. Fanns missnöje så fanns inte utrymme för det att komma fram.

Uppenbarligen har det varit brännbart att utse ledning med mandat och av de diskussioner jag var med vid slogs jag inte direkt av det öppna klimatet. Denna grupp skulle alltså vid en valseger placera sig i riksdagen och hokus pokus filiokus vara målinriktade, samkörda och välja en ledning (hur? och varför fanns inte den ledningen från start?) samt på ett kompetent och vettigt sätt förhandla med övriga partier om integritetsfrågorna.

Min uppfattning är att riksdagsgruppens karaktär, för de aktivister som hade insyn, fungerade som en våt yllefilt. Det peppade inte direkt kämpaglöden. Det var inte DET flaggskeppet som man var stolt över att baxa in i riksdagen.

Lite på samma sätt fungerade olika fadäser på internet och i media. Jag tror inte att världen i allmänhet hänger på internet oavsett om vi avser Twitter, bloggar eller nyhetssajter. Så obetänksamma kommentarer och rena skandaluttalanden, så väl som de avståndstaganden23456 som en del av dem ledde till, hade sannolikt mindre direkt inverkan på valresultatet. Vad det däremot hade var inverkan på valfunktionärerna.

Efter SR-vurpan, där Rick meddelade att Piratpartiet är för innehav av barnpornografi och inte enbart i tecknad form, var det många som slocknade. Jag ägnade en dag (som alltid idéellt) åt att försöka peppa människor som ringde arga och ledsna, kontakta mediagruppen och försäkra mig om att akutåtgärder vidtagits (för eftersom alla kan tralla är det inte ens en självklarhet att pressmeddelanden och dylikt går via de som tillsatts för sin media-kompetens).

Det var inte den första dagen som gått åt till släckande av bränder, men den garanterat sista. Vi var ett antal som gick ned på knä. Några kom inte upp igen.

Sanningen var ju att det inte var en groda. Rick var av sin omgivning nogsamt förmanad att över huvudtaget inte uttala sig i frågan barnpornografi/lolicon, eftersom frågan var känslig och att han efter diverse mindre smakfulla uttalanden på Facebook och annorstädes gjorde allt som lämnar hans mun extra brännbart. Denna fråga skulle istället hanteras av Anna Troberg m.fl. Men ibland blir upphetsningen över medial uppmärksamhet för stor och det går lite tidigare än planerat och på fel sätt.

Från backspegel till vindruta

Det här var en kort sammanfattning av vad jag bedömer gick fel. Så vad gör vi nu då?

Ja, i realiteten är medlemsutvärderingen avslutad7. Jag vet inte vem som stod bakom den, partiledningen eller styrelsen. Jag har inte läst frågorna, den finns inte kvar online, men jag vet att den var utformad av partiledaren själv. Det är inte bra för vare sig kvalitet eller förtroendegrad.

Jag har förstått av Ricks blogg och av hans och Annas videoinslag att det finns en lättnad över att inte vara så impopulära som befarat, en glädje över att folk inte är arga och en vilja att lyssna på de förslag som lagts och krav som ställt bland medlemmarna länge.

Jag finner det soft men ointressant. Jag skönjer inte minsta tecken till nya fräscha idéer, energi eller nyskapande. Kort och gott – jag saknar en klar övertygelse om vad DE anser behövs och en väg till målet. Sannolikt kommer många gamla krav nu gå igenom i en hisnande fart och sannolikt utan eftertanke kring om de olika förslagen fungerar ihop.

Utvärderingen borde gjorts senare och av en extern part från början till slut. Inte tillsnickrad av Rick, genomförd med hjälp av en extern part och med slutsatserna dragna av styrelsen. Det är precis samma mentalitet som när en av kandidaterna programmerade ihop (och hade insyn i) valsystemet. Det är som vanligt stressat, ogenomtänkt och med tankarna fäst på något annat än frågorna eller ens partiet. Det brister i integriteten.

Vi måste prata inriktning och arbetsmetoder. Vilka är våra frågor och hur skall vi kommunicera dem? Vi behöver diskutera vad vi behöver för ledarskap, istället för om befintliga ledare är mer eller mindre impopulära än vi kunnat förvänta. För helt uppenbart har såväl strategi som ledarskap brustit, och de hänger samman och för blickarna mot styrelse och partiledning.

Ett allmänt gott levnadsråd jag fick en gång var – se på de människor som du har i ditt liv och överväg vilka du skulle aktivt välja om du mötte dem idag och forma ditt liv därefter. Jag tror att det är en tanke som behöver tänkas. Ingenting får bli en passiv sanning – allt måste övervägas och i det fall de väljs, väljas aktivt.

Det talas om en breddning av partiets frågor och det är nog klokt. Men lika viktigt som det är att de frågor vi driver drivs väl. Att inga fler hafsiga sjökort kommer att presentera våra ståndpunkter.

Jag tror att vi behöver fokusera på integritet i vardagen. Så väl vad gäller politik som egen levnad. Idag är partiledning samt partisekreterare anställd (inte finansierad, utan anställd) av en person. Jag tycker inte att det är ett sätt att föregå med gott exempel. Vi skriker om jäv angående TPB-rättegången, men hur skulle vi ställa oss om något annat parti befann sig i en situation där en hel partiledning faktiskt var anställd av en enskild person?

Vi är oroliga över att en domare, på grund av medlemskap i några organisationer, är jävig men vi frågar oss inte hur självständigt en partiledning som anställs av någon annan än partiet, även om denna person är en välrenommerad medlem i partiet, törs agera. Jag är inte främmande för att vi i brist på andra donationer som är fria från jäv bör backa och driva partiet helt på idéell grund ett tag.

Piratpartiet har vurpat och för att komma tillbaka på banan så behöver vi tänka nytt och kavat. Diskussionen behöver vara djup, ärlig och modig. Den behöver få ta tid. Istället är den på väg att avslutas och har än så länge varit mest besvärande i sin ovilja att se problemen och att bemöta dem. Några som skrivit analyser som jag uppskattat är

Läs även andra intressanta bloggares åsikter om , , , , , , ,

 1. 5poäng om du hittar Göteborgshumorn []
 2. Jocke Jardenberg []
 3.  Brit Stakston []
 4.  Niklas Strandh []
 5.  Åsiktstorped []
 6.  Mymlan []
 7. nu när vi är på väg till valvakorna och vallokalerna stänger om två timmar, så är det dags att påbörja utvärderingen av vårt arbete i valet 2010Jerlup svarar []
Dela gärna!
FacebookTwitterWhatsAppLinkedInGoogle+Dela

42 comments on “Piratpartiet framlänges och baklänges

 1. Då ska vi se om jag kan återge det jag kommenterade om det här inlägget på twitter…För det första: +1. Svidande och utan krusiduller. Helt i min smak. :)Dock skulle jag vilja se någon form av förtydligande kring följande:”Att det är svårt att engagera människor kopplar jag till att eftersom svärmen alltid har sista ordet, har för ofta såväl tid som kompetens lagts ned, för att sedan rensas bort av flertalet som inte kan men som vill vara med och bestämma.”När du på detta sätt ställer ”svärmen” mot kompetens kan man tolka det som demokrati står emot kompetent beslutsfattande. Här vilja jag därför understryka vikten av att åtskilja beslutsprocessen från den verkställande. Beslut bör nämligen i första hand utgå från värderingar medans kompetens är det verktyg vi använder oss av för att effektivast uppnå våra mål. Kompetens är den drivkraft som tar oss framåt men utan värderingar som riktmärke tar inte drivkraften oss dit vi vill och risken är då stor att vi hamnar väldigt fel.

  • Vad jag är ute efter är …
   Ta sjökorten som exempel. Jag hade kunnat få ett gäng skickliga skribenter att över natten fixa till programmet, utan att förändra det politiska innehållet. Men det är givet att svärmen inte skall ha sista ordet. Alltid.

   I det fallet hade det nämligen riskerat innebära att texterna ”förstördes” igen och lika lätt som det är att få folk att lägga en natts arbete i en angelägen kris situation, lika hopplöst är det om deras arbete sedan inte kommer respekteras eller komma till nytta.

   Jag tycker bara att man måste skilja på uppgift och uppgift. Svärmen är fantastisk på kollektiv kunskap, men kanske inte på detaljsnickeri. För många snickare leder till mkt sågspån liksom.

   Det är alltså inte en fråga om antingen eller, utan att utnyttja det bästa i båda läger vid rätt tillfälle

   • Jag tror jag förstår nu lite bättre hur du menar och håller med. Dock vill jag ändå vidhålla den demokratiska modellen som den överordnade för själva beslutsfattandet och istället benämna den process du talar om som beredande av beslutsunderlag. Att alla ges en chans att delta och bidra med sina synpunkter är naturligtvis bra, men som du säger, det behövs kompetens för att sammanställa bästa ändamålsenliga förslag till beslut som medlemmarna sen tar ställning till snarare än rör om och petar i till all oändlighet.

 2. Vad jag är ute efter är …
  Ta sjökorten som exempel. Jag hade kunnat få ett gäng skickliga skribenter att över natten fixa till programmet, utan att förändra det politiska innehållet. Men det är givet att svärmen inte skall ha sista ordet. Alltid.

  I det fallet hade det nämligen riskerat innebära att texterna ”förstördes” igen och lika lätt som det är att få folk att lägga en natts arbete i en angelägen kris situation, lika hopplöst är det om deras arbete sedan inte kommer respekteras eller komma till nytta.

  Jag tycker bara att man måste skilja på uppgift och uppgift. Svärmen är fantastisk på kollektiv kunskap, men kanske inte på detaljsnickeri. För många snickare leder till mkt sågspån liksom.

  Det är alltså inte en fråga om antingen eller, utan att utnyttja det bästa i båda läger vid rätt tillfälle.

 3. Kära Sofia,
  Den berömda valanalys-enkäten var mycket uttömmande, ty den bestod av följande två frågor (antagligen något annorlunda formulerade): (1) Vad var bra som vi inte ska ändra på nästa gång? (2) Vad fungerade mindre bra, som vi bör se över och ändra på till nästa gång?

  • Det är för mig oklart om det innebär att du ger tumme upp eller tumme ned för den. Min syn är att man ofta får svar som man frågar och att med fördjupad förståelse av problemet så blir det smartare frågor.

   Men inte minst tror jag att en professionell utvärdering insett att det är olika grupper man når veckan efter ett katastrofval och aningens senare.

   Gör inte du?

 4. ”Jag tror att vi behöver fokusera på integritet i vardagen.”

  För att välja ut något speciellt då så mycket var bra skrivet så tycker jag just den där meningen är så grymt sammanfattande. Ett parti som PP måste ha principiell ryggrad som en Belgian Blue på steroider. Det funkar inte att inte leva som vi lär när hela rörelsen genomsyras av en gedigen kritik mot bristen på principer bland etablissemangspartierna.

  Jag var tio andhämtningar ifrån att hoppa av Piratpartiet när vi började vela med principerna under det interna valet. Hade det inte varit för Emma så hade jag struntat i att andas ett tag innan och lämnat skutan där och då.

  Just att så få exempelvis verkade se kopplingen mellan vår politik och att Falkvinge satt och skruvade ihop valsystemet gjorde att hjärnblödningen inte var långt bort. Jag har alltid uppfattat extremt principfasta men i den där vevan kände jag att det helt plötsligt började tummas på dessa. En massa anonyma kommentarer började dyka upp här och var i piratbloggosfären när vi tidigare alltid haft rejält högt i tak och inte bara accepterat utan uppmuntrat oliktänkande. Jag kände inte alls igen mig och kände att om den hägrande makten redan fuckade upp en så bra grupp av människor så fanns det inte mycket att hoppas på…

  Hur som haver, ett bra inlägg i debatten och jag håller med om det mesta. En extern analys är A och O och vi bör skynda långsamt då det inte finns någon anledning att forcera något så viktigt som den plattform som partiet måste ta spjärn emot inför framtiden.

  • Ja så är det. När man kliver ned från sina höga hästar så inser man att vare sig riksdagspolitiker eller domare agerar som de gör för att de är onda, utan för att de finner det helt legitimt baserat på vetskapen att de och deras kollegor ju inte är onda.
   Precis som vi inte ser ngt problem med att en kandidat monterar valsystem, eller att arbetsgivare och anställda tillsammans utgör 4 personer av styrelsen, eller … ja you name it!

 5. Du är, som alltid, hård men, eller ja, du är mest hård. På det där speciella Sophia-sättet som bara du kan!

  ;-P

  Ps. Kommentarerna till det andra inlägget (en förväntad besvikelse) är fortfarande avstängda?

  • Jag är inte helt säker på att det där är en komplimang … jag kan se mig sägandes det till en man och avse det som en komplimang, men …

   Jag har visst blivit för smygcensur så här på gamla dar. Men kommentering är begärd och skall verkställas.

 6. För mig är det uppenbart att det som avslutades i lördags varit partiledningens utvärdering av den rent operativa verksamheten. Både det faktum att det är partiledningen som genomfört den, partiledningen som kommenterar den och partiledningen som drar slutsatserna, plus det faktum att frågorna styrde mot det rent operativa talar för en sådan tolkning. Så det enda rimliga är att partistyrelsen när den träffas tar initiativ till en mer regelrätt valanalys, som behandlar de mer strategiska frågorna, som hur beslutsfattande gått till, hur politiska dokument tagits fram, och vilket politiskt fokus man haft …

 7. Som utomstående och arbetande inom ett annat riksdagsparti så var det superintressant att läsa din analys som jag också anser är väldigt bra. Jag kan bara själv inflika; För att piratpartiet ska kunna gå vidare måste det till flera attityd förändringar av den sorten du själv anger här. Och er nuvarande partiledare är en stor block om foten. Jag umgås ändå väldigt mycket med vänner och familj där alla jobbar med politik mer eller mindre. Och det går inte att komma ifrån att vi främst förknippar piratpartiet med Rick -falkvingemys (isabelle sthåls bloggpost där rickfalkvinge söker tjejer i Sverige för att bo och ”mysa” hos) och diverse oklara ståndpunkter vad gäller barnporr.
  Ledsen att behöva säga det…
  Partiet har fortfarande en aura av datanördar som vill ”diskutera besprutningen av molnen” och ladda grattis pörr. Jag säger inte att detta är min personliga bild, men jag möter den väldigt ofta när jag pratar med andra om PP…. Just din andra punkt där om hur man behöver formulera om frågorna till ett demokratiprojekt snarare än datafokuset tror jag är den bästa iden på länge.

  /H

  • Jo, jag är medveten om den bilden. Jag möter den också allt för ofta. Rick är en stor styrka och en stor svaghet och för att komplicera det, en person som vi tycker väldigt mycket om.

   Medveten om att ingen kommer att svara på min undran, så har jag gått och grunnat över hur mkt av ”the silent treatment” från riksdagspartierna som berott på att man saknar förtroende för partiets agerande i riksdagen och hur mkt som beror på att man faktiskt är rädd för att ta demokratidiskussionerna.

   Sedan finns de en aspekt till och det är Piratpartiets öppna attityd (det här är inte ett inlägg du sett publicerat i något annat parti och länkat till av partiledaren) som jag utgår från skrämmer slag på i alla fall delar av riksdagspartierna. Många av omröstningarna i riksdagen hade sannolikt sett annorlunda ut om det funnits en annan social kultur. Där tror jag att piratpartiet – när vi kommer in – kommer att inspirera och leda till förändringar genom gott föredöme.

 8. Tack för en mycket saklig, informativ och insiktsfullt text. Gäller även kommentarerna.

  En synpunkt jag har gäller:
  ”•Navelskådande och organisatoriskt legobygge”, som tagit tid och energi.

  Allt har sin tid, så även interna konflikter. Dessa måste utkämpas för att de handlar om makten över partiet och dess inriktning. Det är inget som något parti bara kan sluta med. Medlemmarna i PP har bara en chans om året att bestämma. Jag hoppas vi får ett välbesökt årsmöte, som även bör handla om organisationen.

  • Jag håller med. Till fullo!
   Vad jag vänder mig mot är
   1. Att detta genomfördes våren före valet – jag föreställer mig att alla borde varit fullt upptagna med att planera valet istället – alternativ borde valkandidaturen ha skjutits upp 4 år.
   2. Att för många för ofta tappar målet med blicken. Det blev för mycket propagerande för egna idéer, oavsett om dessa var det bästa för partiet och integritetsrörelsen eller ej. Ingen nämnd och ingen glömd. Stämningen var oförsonlig och okonstruktiv för stor del av tiden och i slutfasen gjordes ingen bedömning av om de förslag som gått igenom hängde samman. Någonting som valberedningen fått erfara – men mer om det i annan form!

 9. Tack för en mycket saklig, informativ och insiktsfullt text. Gäller även kommentarerna.

  En synpunkt jag har gäller:
  ”•Navelskådande och organisatoriskt legobygge”, som tagit tid och energi.

  Allt har sin tid, så även interna konflikter. Dessa måste utkämpas för att de handlar om makten över partiet och dess inriktning. Det är inget som något parti bara kan sluta med. Medlemmarna i PP har bara en chans om året att bestämma. Jag hoppas vi får ett välbesökt årsmöte, som även bör handla om organisationen.

 10. Tack för detta! Mycket klartänkt på alla sätt. Känner också igen mig i beskrivningen av riksdagsgruppen, där jag ju ingick. Och jag inser att bristen på engagemang där (även för min egen del) kan bero på bristen på ledning och tydlig inriktning. Allmänt tjäbbel medförde att flera av oss gav upp och ”inte hade tid” att delta.

  • Visst var det så, men jag tycker inte att det är en acceptabel punkt att nå i en sådan del av ett parti.

   Sedan, och där vill jag vara mycket klar, måste man skilja personer och grupp åt. Jag ser till gruppens funktion – enbart. Vad det i det läget handlar om är strukturer. En nytillsatt grupp med så vitt skiljda människor med olika organisationsbakgrund, kanske borde fått en interimsordning att i alla fall börja med att utgå från.

  • Jo, jag håller med om att kampanjen var undermålig och att det krävts mer djävlar anamma. Jag tror att ett dilemma var att många kandiderade utan insikt om vad det innebar.
   Det handlade inte om att sitta i riksdagen i 4 år, utan om att vara kapabel att sig och kollegorna dit. Resten behövs också, men var i sammanhanget den lätta delen av resan.

 11. Just det där med bristen på en pricipfast och ideologiskt rakryggad hållning var det som fick luften att gå ur mig. Exempel: Ricks ”barnporrgroda”. Som jag uppfattade partiets pudel gick den ut på att kampen mot barnporr övertrumfar informationsfriheten. Fine, om detta hade åtfölts av en fördjupad analys av vilka andra brott som också sitter på denna trumf och varför (eller varför inga andra sådana brott finns). Analysen hade inte ens behövt vara korrekt – det som slog mig var att varje ansats till sådan analys saknades i det jag läste från partiets sida. Kanske fanns den någonstans, men den nådde inte fram till mig. Pudeln fick därför i mina ögon karaktären av traditionellt politiskt kappvändande där man utan vidare reflektion över konsekvenserna slänger en princip överbord om den verkar bli obekväm. Såna partier går det tretton på dussinet av.

 12. Hepp. Fullständigt lysande analys.

  Ska kommentera den första biten med att Piratpartiet och Piratbyråns namn är definierade ur sin motsats. ANTI-piratbyrån. Eftersom de stämde gamla tanter i USA och krävde miljonbelopp av tonåringar så är det självklart att vara anti-antipirat => pirat.

  Barnporr eller inte… Vi lär också få leva med det arvet under överskådlig tid så länge Rick är partiledare. Mona gjorde ett misstag för 15? år sen och får fortfarande Toblerone av sina motståndare. Däremot är den principiella frågan där mycket intressantare om vart piratpartiet egentligen är på väg. Ett slätkammat nytt SD utan rasister, ett MP som förespråkar höghus och ett PP som låser in information som är moraliskt felaktig…

  Nå, det där är petitesser. Din andra och tredje del är den intressantaste. Jag är totalt utstressad och orkar snart inte med ostrukturerade möten utan mål. Hjälp.

  • Tja, Mona och Tobleronen handlade iofs om rätt stora pengar, stor ekonomisk oordning och uppsåtligt brott mot regler etc. Inte om att handla en bit choklad på jobbkortet – även om det är det som minns idag.

   Var rädd om dig Anders. Du har en viktig roll att fylla och jobb att göra och det går bara om du inte är utstressad.

   Kommer tid, kommer råd du vet.

 13. Det ligger säkert något i det du skriver. Jag tror dock det stora problemet är att Piratpartiets frågor inte är tillräckligt engagerande och intressanta. De frågor som väljarna i ValU rankade som viktigaste var skolfrågor, sysselsättningen och Sveriges ekonomi. Det är såna frågor som människor tycker är viktiga och människor vill rösta på ett parti som ger svar på dessa grundläggande viktiga frågor och inte ett som viftar bort dem.

  Sen är du något på spåret när du skriver om integritetsfrågan i ett bredare perspektiv. PP pratar mest om integritet på internet och då blir det ganska smalt och ointressant. En grupp privilegierade killar som helt plötsligt insett att staten kan vara taskig och hålla koll på vad de gör på internet. I verkligheten finns dock många som övervakats länge på jobbet, kvinnor som fått sin integritet kränkt i rättssystemet, människor som behandlats på ett integritetskränkande sätt i vården, osv. Jag vet att PP nämner dessa frågor ibland, men det är tyvärr inte direkt något fokus på dessa integritetsproblem.

  • Min ståndpunkt är att politiska frågors vikt inte avgörs av väljarnas intresse. Väljarnas intresse avgör enbart om du får förtroende att företräda. Integritetsfrågorna är i mitt tycke avgörande för demokratin, vilket jag i sin tur har svårt att finna en fråga viktigare än.

   Måhända bryr sig inte väljarna och då kommer vi aldrig komma in i riksdagen – men det gör inte arbetet mindre viktigt och jag ser det som min skyldighet att göra vad jag kan för att svänga en skuta på väg mot ett isberg. Oavsett hur fint och högt orkestern spelar.

   Visst finns det annat som är mer uppenbart och därmed intressant, men det hänger, tror jag, samman också med att vi inte är uppfostrade att tänka längre än nödvändigt eller att följa en tråd hela vägen ut samtidigt som svenskar i gemen är rätt dåliga på historia. Både vår egen och andras.

   Men visst, PP är grundat av tekniker och det märks. Integritetsfrågorna är vidare än så och det kommer vi behöva titta på och då samtidigt skapa utrymme även för annat än tekniker och teknokratiska tankar och diskussioner.

   Vi har några arbetsamma och väldigt intressanta år framför oss.

   • Jag tycker också att integritet och integritetsfrågor är väldigt viktiga, men kanske ser jag dem dels inte som totalt avgörande och dels ser jag kanske inte integriteten som alltigenom hotad eller mer hotad nu än tidigare. Det finns väldigt oroväckande tendenser som man måste arbeta med absolut, men på det stora hela finns det många viktiga frågor.

    Det jag har problem med är idén att så fort det dyker upp en fråga som är viktig så måste man grunda ett parti och ställa upp i val. Är det verkligen så? Vad är felet med intresseorganisationer och traditionellt påverkansarbete? Varför kan man inte arbete för en bättre politik i de partier som finns? Främst Vänsterpartiet, men även Miljöpartiet har dessutom en bra politik på dessa områden och frågorna är prioriterade. Troligen skulle en röst på V eller Mp och arbete för att rösta på någon av dessa partier ge mycket mer än ett eget miniparti.

    Sen tycker jag återigen att ett parti måste ha en politik som ger svar på väljarnas frågor och täcker många områden. Fåfrågepartier kommer jag aldrig att ta på allvar, hur rätt de än har.

  • Min ståndpunkt är att politiska frågors vikt inte avgörs av väljarnas intresse. Väljarnas intresse avgör enbart om du får förtroende att företräda. Integritetsfrågorna är i mitt tycke avgörande för demokratin, vilket jag i sin tur har svårt att finna en fråga viktigare än.

   Måhända bryr sig inte väljarna och då kommer vi aldrig komma in i riksdagen – men det gör inte arbetet mindre viktigt och jag ser det som min skyldighet att göra vad jag kan för att svänga en skuta på väg mot ett isberg. Oavsett hur fint och högt orkestern spelar.

   Visst finns det annat som är mer uppenbart och därmed intressant, men det hänger, tror jag, samman också med att vi inte är uppfostrade att tänka längre än nödvändigt eller att följa en tråd hela vägen ut samtidigt som svenskar i gemen är rätt dåliga på historia. Både vår egen och andras.

   Men visst, PP är grundat av tekniker och det märks. Integritetsfrågorna är vidare än så och det kommer vi behöva titta på och då samtidigt skapa utrymme även för annat än tekniker och teknokratiska tankar och diskussioner.

   Vi har några arbetsamma och väldigt intressanta år framför oss.

 14. Haha, gillade stycket om Peter Pan. Dessutom kanske man ska gå igenom politiken ett varv till, mycket känns haffsigt och ogenomtänkt. Förstatligande av läkemedelsforskningen skrämmer ju iväg de flesta liberaler…

  • Ja – ett grundläggande problem för mig är bristen på stringens. När man skrivit samman sina dokument så sätter man sig inte ned och ser åt vilka håll de pekar. Om det är möjligt att gå vägen fram utan att krocka med sig själv.

   Det är slarvigt och ointelligent och är i mångt och mycket ett utslag av svärmens diktatur. Alla svärmens särintressen skall med och det sker förhandlingar där de ena släpper med det ena som de inte står för, för att i sin tur få med någonting annat som de andra inte står för.

   Det är dags att partiet går från en energisk och yvig tonåring, till vuxen skepnad.

   Någonting som jag reagerade över i sammanhanget politik som får folk att backa, var den artikel om utbildning och teknik i skolorna av Mikael Nilsson (där jag uppfattade att vi plötsligt fick en skolpolitik) som om man ser till vad som skrivs, nämligen att alla elever skall ha rätt till en egen dator från första klass, också säger att man är emot fri pedagogik. För är man för skillnader i pedagogik, så måste man också låta det vara upp till respektive skola att avgöra när och hur eleverna skall få, eller få tillgång till datorer.

   Att kräva att alla skall få tillgång till en dator är väl för alla oss som minns Kompisdatorerna på 90-talet tomma ord. För vad är en dator? Räcker det med en stationär från -96 eller …? Eller en bärbar från 2001? Microsoft/Mac/Linux? Det är i alla fall så statlig/kommunal verksamhet allt för ofta tolkar den typen av diktat – bokstavligen och på enklast och billigast möjliga sätt för sig själv.

   Det finns en del att göra.

   • Kan det inte lika väl vara ett erkännande av att det faktiskt inte råder fri pedagogik i dagsläget, utan att den pedagogik som finns idag begränsas starkt av de resurser som finns inom skolan.

    • Mja, hr Batongliberal har ju inte hunnit hur långt som helst så nog har vi en viss frihet i pedagogiken. Inte inom kommunala skolan kanske, men vi tillåter friskolor med egen pedagogik.

     Självklart påverkar resurserna. Men frånvaron av datorer och begränsade resurser har ingen direkt korrelation. Man kan ha dåligt med resurser OCH välja att inte sätta småbarn framför datorn och i än större utsträckning att inte förse dem med en egen.

 15. Hur skulle du organisera partiet om du var partiledare och tillika operativ ledare? Vilka funktioner tycker du borde finnas? Vem i partiet har hittills visat mest ledarskap och organisationsförmåga?

  Jag gillar det du skriver. Ett undantag finns dock: Du kan inte ändra partiets namn. Det är omöjligt. Vill du tillföra en ny dimension får du börja med epitet och hoppas att de övriga 46 länderna följer efter.

  Jag måste också säga att jag alltid blir tagen på allvar. Det är tråkigt att läsa att du inte blir det.

  • Dina frågor är ett inlägg i sig, som jag nog inte tänker skriva. Generellt så tror jag att vi behöver få in fler yrkesmänniskor i organisationen (t.ex. media och PR) men också att de skickliga yrkesmänniskor vi har måste lyssnas till och att fallenheten för att kringgå expertisen måste minskas.

   Mindre ad hoc och mer respekt och ansvar.

   Vad gäller namnet är vi skiljaktliga i åsikt.

   Jag blir tagen på allvar – jag har ett eget rykte och förtroendekapital – men partiet blir/har det inte och det är vad som krävs för att få röster.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *