Sexköpsdebacle

[Uppdatering] Detta är ett av mig illa anmält gästbloggsinlägg av Niklas Broberg, som gjorde mig sällskap på debatten. Själv blev jag mållöst förbittrad och cynisk av ABF-besöket. /Sophia [/]

I går kväll hölls debatt på ABF. Ja eller så mycket debatt var det i ärlighetens namn inte, för ingen åsikt kom att möta den andra, utan strykningar medhårs kombinerades av aggressiva utfall från en av deltagarna.

I panelen fanns Folkpartisten Cecilia Wigström, Kajsa Ekis Ekman, Susanne Dodillet, Mårten Schultz, Martin Klepke och Sandra Lindgren. Samtalsledare var Annika Olsson, programansvarig på JÄMI. Redan här kan man börja skönja hur arrangörerna – vänsterorienterade ABF – tänkt. Wigström stöttar Folkpartiets föreslagna skärpning av sexköpslagen; Klepke är vänsterorienterad journalist som propagerat mot prostitutionen i Holland; Lindgren doktorerar i moralfilosofi, men hade en tydlig och uttalad feministisk framtoning; Ekis Ekman har skrivit en bok om prostitutionens fasor; och själva samtalsledaren Annika Olsson är genusforskare, feminist och uttalad motståndare till prostitution. I den samlingen är det naturligtvis svårt för Susanne Dodillet att föra fram sina ”kontroversiella” åsikter, och Mårten Schultz, som säkert förväntat sig att hålla sig till rent juridiska vinklingar, hamnade motvilligt i en roll som panelens enda egentliga liberal. Det var tydligt att sexköpslagen var det enda goda, och de som hade en avvikande åsikt var inbjudna som någon form av legitimitetsskapare, exotiska inslag för att inte halleluja-kören skulle se så ensidig ut.

Samtalsledaren var just det – samtalsledare, inte moderator. Frågorna till de olika personerna var mycket riktade och vinklade för att man inte av misstag skulle hamna ur spår. Alla försäkrade lite förskrämt att de inte var för prostitution. Det var ju tur för H-E-R-R-E G-U-D om vi inte varit överens och varit annat än kategoriska?! Det blev så pinsamt att till och med den klart partiska publiken skrattade generat, när Annika högt och ljudligt berömde Sandras kategorisering av prostitution som ”ett jämställdhetsproblem”. En moderator ska självklart vara opartisk och Annika Olsson försökte inte ens.

Men framför allt var det två saker som berörde mig. Det första var Kajsa Ekis Ekman, som gastade, avbröt och pladdrade på ett närmast sjukligt sätt. Hon var klart ointresserad av att debattera eller ens samtala, utan ägnade istället kvällen åt att ömsom agitera för sin egen skeva bild av verkligheten som den enda sanningen, och ömsom på sant härskarteknik-manér förlöjliga eller överrösta alla de som framförde en avvikande åsikt, motdebattörer så väl som människor i publiken. Främst drabbade detta Dodillet, Ekmans hat mot henne var inte möjligt att missa, men var desto otrevligare. Frågan om Dodillets avhandling har luftats och bemötts – ändå ägnade Ekman en hel del tid åt att fortsätta en uppenbart intern debatt om detaljer, till den grad att samtalsledaren gång på gång tvingades ingripa och avbryta. Ekman hann även med att kategoriskt uttrycka att alla män är skit, så nu vet vi det.

Det andra som berörde mig var en kvinna som ställde sig upp och begärde ordet. Hon var en av dem som det pratades om, som sålt sex i Rosenlund. Hon konstaterade att till skillnad från tidigare är det i princip inga svenska sexsäljare kvar där – de håller till på internet – och att hennes bild av män när hon började var att de inte var något vidare, men att hon i sitt arbete kommit att möta så många rara män att hon ändrat sig. Själv var jag inte säker på hur hennes presentation som sexarbetare skulle utfalla och gjorde mig närmast beredd att fara henne till undsättning. Det behövdes dock inte. Det blev tysssstnad istället. Aktiv tystnad, från både panel och publik. Det var som om hon, kvinnan från Rosenlund, aldrig sagt någonting, att hon inte existerade.

Därtill fanns ett antal mindre saker som åtminstone fick mig att himla med ögonen. En var det uppenbara användandet och accepterandet av anekdoter som någon form av bevis – men såklart bara om de stödde rätt sida av argumentet. Martin Klepke namngav högtidligt den prostituerade han talat med i Holland – inte som vore det ett vittnesmål – utan som vore det sanningen och fakta. Hon som hyrt ett fönster och var tvungen att ha sex med inte mindre än 5 män innan hon ens tjänat in hyran. Medan den prostituerade som faktiskt ställde sig upp ur publiken och pratade, hon existerade ju uppenbarligen egentligen inte, eller i bästa fall var hon väl förvirrad och inte visste vad hon pratade om.

En annan – rent obehaglig – var den folkvalda politikern Cecilia Wigströms svar på hur man handskas med män som mår dåligt och för vilka det fungerar som terapi att köpa sex. Jo, det vore ju jättebra att skärpa straffen på sexköp, så att torskar kan dömas till fängelse där de kan få vård via kriminalvården…

Så mycket om arrangemanget och debatten – eller debaclet snarare. Ser jag bortom bristerna i arrangemanget som sådant, slås jag av de uppenbara bristerna och motsägelserna i argumenten som så liktydigt förs fram. I debatten likställs prostitution underförstått med en specifik typ av sexhandel – fattiga kvinnor som tvingas till att sälja sex, antingen handgripligen genom hallickar och människohandel, eller indirekt pga taskiga levnadsförhållanden, drogmissbruk eller dylikt. Aldrig nämns det utbredda och relativt sett oproblematiska säljandet av sex mellan homosexuella män. Och att det skulle finnas kvinnor som på liknande oproblematiskt sätt tjänar lite extra pengar, det anses vara en myt. Den enda formen av prostitution som förs fram är den mest problematiska, och eftersom den är skadlig måste all prostitution förbjudas.

Jag kan inte låta bli att göra en jämförelse som borde ligga nära till hands för vänstersympatisörer. Under den industriella revolutionen utnyttjades arbetarklassen många gånger hänsynslöst – livslängden var låg bland fabriksarbetare, skador och sjukdomar var legio, lönen var låg och rättigheterna inga alls. Många gånger var den billiga arbetskraften att jämföra med slavar. Parallellerna med dagens problem-prostitution, och de argument som används för varför den borde förbjudas, är uppenbara. Borde allt fabriksarbetande förbjudits? Problemen var desamma, och lösningen då var att genom lagar och reglering stärka arbetarnas rättigheter. Vari ligger skillnaden?

Med det perspektivet blir det bara alltför tydligt att det enbart rör sig om moralisering. Alternativa lösningar på de uppenbara problem som finns är helt enkelt inte intressanta, eftersom det i slutändan alltid handlar om att sex är fult. Ingen, på någon sida av debatten, är för att behålla den problem-prostitution som finns idag. Skillnaden är att vi liberaler inte ser förbud som den enda vägen att komma tillrätta med problemen. Men den vinklingen kommer knappast fram i ABF:s regi.

Det mest bestående intrycket av kvällen är ändå Kajsa Ekis Ekman, och min rekommendation är solklar. Befinner du dig på samma ställe som Kajsa Ekis Ekman rekommenderar jag att du snabbt går åt andra hållet.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

MediaCreeper Creeper