Att äga sitt liv och sin död

dying dandy Att äga sitt liv och sin dödUnder en tid har frågan om Eutanasi aktualiserats.

Det är tveklöst bra att frågan diskuteras, även om jag inte är övertygad om att just Siewert Öholms insats kommer att förändra världen…

För mig är frågan mycket enkel – och mycket svår.

Jag har hållit en väns hand under några veckor som under svår smärta upplevde hur skelettet gick sönder bit för bit (skelett-cancer), vars hals slemmade igen och trots hjälp med sug via trak var ångesten inför kvävning ständigt närvarande. Hade inte hans tid varit starkt begränsad och kunnat räknas i dagar så hade jag inte haft en tvekan inför att besvara en önskan om hjälp att avsluta livet.

Rättsliga följder hade inte spelat roll.

Men kanske är det just det som behövs att man står inför rättsliga följder, är beredd att få sitt agerande prövat och ta konsekvenser av det, för att försäkra sig om att man verkligen agerar i enlighet med någon annans vilja, inte sin egen.

Men då kvarstår ett problem.

Problemet är de som inte har någon som håller deras hand, som är beredd att hjälpa dem, men som likväl lider ofattbara plågor. Eller människor som vet att det enda de har att se fram emot är mer slem i lungorna som kommer att stegra känslan av långsam kvävning – tills de faktiskt kvävs.

Det är alltid de som står utan vänner och anhöriga som är mest utsatta. Så även i denna fråga.

Och självklart skall vi inte gå tillbaka till ett system där det är förbjudet att ta sitt liv av daga.

Men samtidigt finns det också andra variabler att diskutera. Och hur mycket Siewert Öholm än vill det så är inte religiös tro på dödssynd en variabel för dem som inte tillhör tron. Däremot måste man förstås i ett system som inkluderar eutanasi bygga in rätten att avstå för den sominte vill medverka. Att man har rätt att avsluta sitt liv när man själv vill innebär förstås inte att man har rätt att begära att någon annan verkställer önskan. Men är nog inte den gordiska knuten i sammanhanget, den gordiska knuten är att samma människor skall göra allt för att vårda och hålla vid liv.

Där ser jag det stora problemet. Vården är idag, mer än många verksamheter, en verksamhet av knappa resurser men värre än det är att det tycks finnas gott om vårdpersonal som inte längre ser sina patienter som människor med liv och värde utan som enheter på det löpande bandet som skall betas av just denna arbetsdag.

Själv vill jag har rätten att dö om mitt liv skulle bli olidligt, men jag skulle faktiskt inte vilja att vårdpersonalen har rätt att hjälpa mig med det. För jag skulle inte lita på att beslutet initerades från sjukvårdens sida.  Och förslaget får aldrig någonsin komma från någon annan än den sjuke själv, vare sig explicit eller implicit.

Intressant?
Bloggar.se , ,

God helg

Mannen har fått frågan om jag alltid är arg. Det var tydligen ett intryck som man kunde få på bloggen.

Så är det inte.

Jag får medge att det varit en grå höst som i mångt och mycket påmint mest om en blöt yllefilt över huvudet. Både privat och politiskt. Men alls inte utan undantag. Några nya värdefulla vänner, gamla vänner vars engagemang får mig att tappa andan av glädje, fantastiska upplevelser och nu äntligen – SNÖ.

En av de fantastiska upplevelserna var Lihkörens julkoncert, tillsammans med Olle Persson och Filadelfia Brass & Concert band (Ryttargårdskyrkan).

Det var en fantastisk koncert, som trots vad dirigenten säger, inte var så fantastisk för att den senaste julkoncerten alltid framstår som bäst i minnet, utan för att kören, blåset och solisterna tillsammans skapade ett väljud och en balans sins emellan som satte sig som en boll av varmt honungsvatten i bröstet. En boll som stannade där.

Jag skall inte sticka under stol med att solistens deltagande var så att säga grädden på moset. Eller som Mamma uttryckte det: “Som Jussis sång, men vackrare”. Hade bara mobilkamera med mig och kvaliteten är där efter.

dsc00513 God helg
På fotot: Olle Persson, Johan Rudberg

Passade på att fylla år och fick av Mamma några av Karl-Gerhards memoarer. Kan inte avhålla mig från att citera den ödmjuka mannens rubricering av första kapitlet av Om jag inte minns fel. “Jag låter mig födas”. Jag uppskattar inte bara hans skärpa, jag uppskattar människor som tar ansvar för sitt varande. Han gjorde det uppenbarligen in absurdum. [Här vill jag för ironi-ovana läsare påpeka att detta var en släng av ironi, eftersom Kapitelrubriken i sig är skriven med humor och mitt påpekande, inte skall tolkas som att detta gått mig förbi, till förmån för en bokstavstolkning]

Ja och idag är det inte bara fredag utan snön vilar också tung på granslingan som pryder balkongräcket utanför fönstret. När det blir mörkt kommer villorna på andra sidan Stångån tändas och strandbädden kommer att se ut som Fylke i jultid. En promenad i längs vattnet iklädd mysjackan, med varm choklad och bulle efter är nästan ett måste.

Glad fredag och för er som firar sådant – en riktig glad tredje advent!

Bloggar.se , , , , ,

Blir det några besked från de röd-gröna?

Om väljarna kommer att få några tydliga besked som går att lita inför valet från de röd-gröna, eller trekanten som Grufman kallar dem, tycks allt annat än klart.

Regeringsplattform är ok för (v), valplattform är det inte.
Säger Vilmer Anderson i partistyrelsen

- Vi ska inte ha en gemensam valplattform. Vi går fortfarande till val som ett självständigt parti med eget program och egen valplattform säger Vilmer Andersen i vänsterpartiets partistyrelse. Styrkeförhållandet efter valet får avgöra hur vi hanterar olika frågor som vi inte är överens om.”

Rossana Dinamarca å sin sida säger

“- Vi ska gå till val med tre olika valplattformar, säger hon. Däremot har det sagts att vi på några punkter kanske ska presentera gemensam politik före valet, till exempel i skattepolitiken.

Hon menar att det är alltför tidigt att säga vad de fem arbetsgrupper som ska tillsättas av s, v och mp ska komma fram till.

- Vi vet ännu inte vilka direktiv de får eller vilka resultat de ska nå. Handlar det om att komma fram till en gemensam politik? Eller att ta reda på var vi är ense och var vi är oense?”

Bloggar.se , ,

pixel Blir det några besked från de röd gröna?