Verkligheten är en satir på sig själv

En stor andel glada skratt och välbehag i maggropen skapade Sanna Plong Raymans och the Inslag Santesson Orchestras hemmainspelning om Slussen för några veckor sedan.

Jag blir genuint glad av människor som förverkligar små idéer och som dessutom besitter både humor och musikalitet. Vi saknar sådant i Sverige! Det är inte genom att sitta på ett torg man utmanar makten utan att genom att håna den på fyndiga och smarta sätt.

Det är därför nedslående och ledsamt att läsa att Wiehes skivbolag nu kontaktat dem med krav om ta bort inspelningen överallt där den kan tänkas finnas. Upphovsrätten ni vet … Jag undrar stillsamt hur mkt av Karl Gerhards produktion som raljerade med allt och alla som gjorde bort sig som funnits om dagens lagstiftning gällt då.

Det var några år sedan som jag läste upphovsrätt så jag satte mig och läste igenom de förändringar som gjorts 2010 och 2011 och det var ingen upplyftande läsning.

I en blandning av rester från 60-talet finns ett långtgående och ensidigt skydd för upphovsrättsägarna och deras företrädare, för stat, skola och bibliotek men mycket lite, med betoning på MYCKET lite, sägs om möjligheten att till exempel skapa satir.

Faktum är att några paragrafer lätt skulle kunna tas för satir av upphovsrätten, trots att de är fullt allvarliga. Vad tycker ni till exempel om denna?

”51 § Om litterärt eller konstnärligt verk återgives offentligt på ett sätt som kränker den andliga odlingens intressen, äger domstol på talan av myndighet som regeringen bestämmer vid vite meddela förbud mot återgivandet. Vad nu är sagt skall ej gälla återgivande som sker under upphovsmannens livstid. Lag (1978:488).”

Den andliga odlingens intressen …

Faktum är att man tycks ha upphävt äganderätten till viss del vad gäller verk med högt ekonomiskt värde som säljs i yrkesverksamhet, givet att det inte är en byggnad och givet att priset överstigen en fastställd norm.

”26 n § Om ett exemplar av ett originalkonstverk som har överlåtits säljs vidare inom upphovsrättens giltighetstid har upphovsmannen rätt till ersättning (följerätt) om någon som är yrkesmässigt verksam på konstmarknaden är säljare, förmedlare eller köpare vid försäljningen. Med originalkonstverk avses”

Just satir har inget uttryckligt skydd, vilket är beklämmande och praxisen är dels mycket liten och dels äldre än de senaste lagändringarna. Läget torde således vara oklart.

Medan vi med spänning väntar på besked om satir är en lagligt uttrycksform i Sverige, trots att den grundar sig på annans verk, kan vi väl le lite åt att Mikael Wiehe som normalt inte ger så mkt för rättssäkerhet utan tycker att Kubas kommunistiska rättslöshet är vackert nu ändå tar fan vid hornen och skyddar äganderätten.

 

Andra som tar upp olika delar av frågan är

Och så förstås – den fantastiska låten!

 

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Paraolympics för jurister

Via ngn sadistisk tipsare landar jag på antipiratbyråns nya blogg. Ja eller är det det? Jag tror att det är satir, men det verkar som att Antipiratbyrån svalt den med hull och hår för de länkar till den.

Läser några inlägg och blodtrycket upp. Det finns ett beteende som jag rakt av definierar som ondska: Människor som förvanskar ord och dess innebörd så att kommunikation inte längre blir möjligt, som betraktar sanning som något relativt och som kort och gott anser att sanningen och verkligheten är relativ – oftast i relation till deras mål och syften. Men så inser jag sakteliga att det måste vara en ny satir-blogg.

Låt oss titta på inlägget om Karl Sigfrid.

Den huvudsakliga upphovsrätten är den idéella, det är den som gör att skaparens namn skall associeras med verket, att du inte har rätt att ändra verket etc. Den här delen av upphovsrätten har få invändningar mot, tvärt om är den rätt självklar. Den grundläggande delen av upphovsrätten har således heller ingenting med egendom12 att göra, det är en rättighet.

Den ekonomiska delen av upphovsrätten kan däremot härledas som egendom, men att sammanblanda den med fysisk egendom och därmed stöld är inte korrekt. En cykel kan stjälas, liksom en stol och en klocka. Ett barn däremot kan inte stjälas, det kidnappas och inte heller en rättighet kan stjälas. En kopierad bok kan leda till en minskad inkomst, men kan också leda till en ökad, men framför allt har ingen fysisk materia har tagits från rättighetsinnehavaren.

Generellt brukar man överhuvud taget inte tala om ägande av rättigheter, utan om innehav. Kort och gott därför att det inte finns något att äga annat än ett medgivande. I det här fallet ett medgivande från lagstiftaren att du skall vara den enda som lagligen kan göra vissa saker. Jämför det med ett monopol. Systembolaget äger inte alkoholmarknaden i Sverige, de kan inte låsa in den och hindra andra från att komma åt den. Om ingen annan vet om att den finns så finns den inte, eller saknar i vart fall helt användbarhet och värde. Vad de har är en rätt att vara de enda som lagligen försäljer alkohol i butik inom Sveriges gränser. Men utan statens medgivande och förbud för andra så finns ingenting att ”äga”. Att någon annan trots detta försäljer alkohol är inte det samma som en stöld från Systembolaget.

Att man motsätter sig att staten utdelar monopol är inte socialism, det är värderingar som kan tillskrivas både en marknadsekonom, en konservativ och definitivt en liberal. Det här kräver inte mer än en A-kurs i statsvetenskap och tillgång till en grundläggande juridisk ordbok, som mest första terminen på juristprogrammet för att förstå. Det är därför bloggen är så rolig och satiren så lyckad. De drar dumheten så absurt långt för att göra sin komiska poäng, vilket blir en lysande form av lyteskomik eftersom det samtidigt ligger så nära de resonemang som Pontén vanligtvis för.

Jag tror att Badlands hyena fått klar konkurrens!

[Uppdatering – Jag måste be om ursäkt. Uppenbarligen så ÄR det Henrik Pontén som bloggar. Men jag står frågande inför varför jag eller någon annan skulle vilja diskutera upphovsrätt med någon som inte ens verkar ha tillgodogjort sig innehållet i introduktionskurserna på juristprogrammet, än mindre upphovsrättskurserna?]

Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

  1. Juridikens Termer – Egendom, allt av förmögenhetsvärde i en persons bo. Jfr Fast E; Lös E; Enskild E , []
  2. Wikipedia – egendom []

Stockholms Tingsrätt stänger Pirate Bay

Med anledning av den stämningsansökan som ett antal amerikanska bolag lämnat in mot grundarna av Pirate Bay så har Stockholms Tingsrätt med hot om vite krävt att Pirate Bays största leverantör av bandbredd skall strypa den samma. Så skedde för några timmar sedan.

Black internete är inte den ende leverantören, men den största. Man får förmoda att nya lösnignar söks och att sajten snart är uppe igen.

När jag för Näringslivets EU-fakta arbetade som telefoninformatör hösten 1994 och som sådan försökte förmedla information till väljarna var det ett flertal starkt religiösa människor som drog paralleller mellan ondskans tolvhövdade monster som skildras i Bibeln och EU. Jag lutar nog mer åt att parallellen bör dras till film och skivbolag i allmänhet och amerikanska dito i synnerhet.

Rick Falkvinge.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,